Chuyên mục: THÔNG BÁO
81644logo

Công ty TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM mời sinh viên TDC tham gia thực tập

Công ty Anabuki là doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật bản tại Việt Nam lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ môi giới Bất Động Sản, Quản lý Bất Động Sản …. Hiện nay, Công […]

Xem tiếp