Chuyên mục: THÔNG BÁO

TB Hủy lớp học phần Điện tử công suất_ĐĐ_CNC11201003 (Thứ 5, tiết 1-5)_Thầy Vương Quang Huy

THÔNG BÁO Sau thời gian tổ chức đăng ký học phần HK2 năm học 2016 – 2017- đợt bổ sung, phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách lớp học phần không đủ sĩ số sinh viên theo quy định. Danh sách những lớp học phần này sẽ bị hủy. Cụ thể như sau: Điện […]

Xem tiếp

TB V/v tham dự tập huấn chuyên ngành CNKT Điện tử – Truyền thông

THÔNG BÁO V/v tham dự tập huấn chuyên ngành CNKT Điện tử – Truyền thông   Căn cứ vào kế hoạch số: 09/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2016 của Khoa Điện – Điện tử về việc tổ chức buổi tập huấn chuyên ngành Viễn thông. Nay Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên […]

Xem tiếp

TB về đăng ký tham dự lễ Tốt nghiệp cho HSSV bậc Cao Đẳng K13 và TCCN K14

THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ Tốt nghiệp cho HSSC bậc Cao Đẳng K13 và TCCN K14 Căn cứ kế hoạch số 130/KH-CNTĐ-HC kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV. Căn cứ vào công văn số 79/CNTĐ-SV về việc phối hợp tổ chức cho HSSV mượn và trả lễ phục tốt nghiệp năm […]

Xem tiếp