Chuyên mục: THÔNG BÁO
mau-cho-sv-277x277

Thông báo v/v nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/TB-MGHP-HK2-19-20.pdf Các biểu mẫu: 1. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Mau-don-MGHP.doc 2. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Giay-cam-ket-doi-tuong-TN-THCS.doc 3. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Giay-cam-ket-danh-cho-HSSV-mat-bien-lai-1.doc 4. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Danh-muc-vung-co-dieu-KTXH-kho-khan-va-dac-biet-kho-khan.doc  

Xem tiếp
60b28542f147861fb3a8c3ec35cb7529

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2020_THÁNG 4.2020

1. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-41-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/CAO-DANG-CHINH-THUC-41-BGDĐT-.xlsx   2. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng khoá 2017 http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-42-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/CAO-DANG-CHINH-THUC-42-BLĐTB-.xlsx   3. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-43-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/TRUNG-CAP-chinh-thuc-43.xlsx

Xem tiếp
GetArticleImage

Quyết định Công nhận tốt nghiệp Tháng 4/2020

1.  Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-41-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/CAO-DANG-CHINH-THUC-41-BGDĐT-.xlsx 2. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng khoá 2017 http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-42-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/CAO-DANG-CHINH-THUC-42-BLĐTB-.xlsx 3. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-43-tot-nghiep.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/TRUNG-CAP-chinh-thuc-43.xlsx  

Xem tiếp
60b28542f147861fb3a8c3ec35cb7529

Quyết định công nhận tốt nghiệp Tháng 12/2019

Quyết định tốt nghiệp Cao Đẳng: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/QD-tot-nghiep-271.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TỐT-NGHIỆP-CD-chính-thức.xlsx Quyết định tốt nghiệp Trung Cấp http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/QD-tot-nghiep-272_TC.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TỐT-NGHIỆP-TC-chinh-thuc-.xlsx Quyết định tốt nghiệp Trung cấp ngoài giờ http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/QD-tot-nghiep-274_TC-Ngoai-gio.pdf http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/QD-tot-nghiep-275_TC_NGoai-gio.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TỐT-NGHIỆP-TC-NGOAI-GIO-274-.xlsx http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TỐT-NGHIỆP-TC-NGOAI-GIO-275-.xlsx Quyết định tốt nghiệp Cao đẳng liên thông http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/QD-tot-nghiep-276_CDLT.pdf Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TỐT-NGHIỆP-CDLT-276-.xlsx    

Xem tiếp