Chuyên mục: THÔNG BÁO
GetArticleImage

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV đợt tháng 8/2017

        Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/DANH-SÁCH-SINH-VIÊN-TỐT-NGHIỆP-D2-2017-CD-CHINH-THUC-1.pdf Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/DANH-SÁCH-SINH-VIÊN-TỐT-NGHIỆP-D2-2017-TC-CHINH-THUC-1.pdf

Xem tiếp
4c388edb227f9d393ea5259486087751

Thông báo V/v Tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017 – 2018

  Xem toàn bộ Thông báo tại link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/TB-SHCD2017-2018.pdf   Trích dẫn thông báo Số:104/TB-CNTĐ-SV Thực hiện kế hoạch số 103/KH-CNTĐ-SV ngày 25/08/2017 về việc tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên  năm học 2017-2018, phòng CTCT-HSSV trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo về việc tổ chức tuần […]

Xem tiếp
4c388edb227f9d393ea5259486087751

Danh sách sinh viên khoa Điện – Điện tử được công nhận đạt danh hiệu thi đua Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Ngày 10/8/2017,  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã ký quyết định số 97/QĐ-CNTĐ-SV về việc công nhận HSSV bậc cao đẳng đạt danh hiệu thi đua Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017. Theo danh sách đính kèm, khoa Điện – Điện tử có tổng cộng 53 sinh viên bậc […]

Xem tiếp
article

Thông báo v/v đăng ký trả nợ các học phần trong HKI 2017-2018 bậc CĐ và TCCN

31.7.17 Thong bao dang ky hoc tra no hoc phan HKI 2017-2018 TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Số: 51/TB-CNTĐ-KĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7  năm 2017     THÔNG BÁO […]

Xem tiếp