Bản tin tháng 10: Dự án Hạt giống hy vọng Việt Nam – IECD

Để tiếp nối Lễ ra mắt diễn ra ngày 27 tháng 9, cũng là điểm nhấn của dự án Hạt giống Hy vọng Việt Nam, nhóm Dự án rất vui mừng được gửi đến quý thầy cô bản tin thứ hai của Dự án, bản tin Tháng Mười!

Bên cạnh sự kiện tâm điểm Lễ ra mắt, bản tin sẽ tóm tắt thông tin về các hoạt động chính đã diễn ra cũng như những bước tiếp theo của dự án.