[IECD] Bản tin Quý 1/2018 – Dự án Hạt giống Hy vọng Việt Nam

Nhóm Dự án Hạt giống Hy vọng rất vui mừng được gửi đến quý thầy cô bản tin Quý 1 năm 2018 của Dự án!

Đây là phần trích xuất từ Bản tin Quý 1 của IECD Việt Nam, trong đó tóm tắt thông tin về các hoạt động chính đã diễn ra của Dự án trong thời gian qua.