THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

Năm học 2023-2024, Khoa Điện – Điện tử tuyển sinh các ngành nghề sau:
1. Điện công nghiệp
2. Điện công nghiệp (hệ chất lượng cao)
3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
4. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
5. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (điện lạnh)
7. Điện tử công nghiệp
8.  Điện công nghiệp và dân dụng (trung cấp)
Thời gian nhận hồ sơ đăng kí học từ ngày 1/3/2023