THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2017

 1. Thông tin tuyển sinh:
 • Bậc Cao Đẳng:
Ký hiệu trường Tên ngành học Mã ngành Tuyển sinhnăm 2016 Chỉ tiêu2017
CCO Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử C510301 296 300
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông C510302 28 50
 • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
Ký hiệu trường Tên ngành học Mã ngành Tuyển sinhnăm 2016 Chỉ tiêu2017
CCO Điện công nghiệp và dân dụng 42510308 100 80
Điện tử công nghiệp 42510315 0 30

 2. Đội ngũ GV: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, có phương pháp sư phạm tốt, được tập huấn thêm chuyên ngành trong nước và nước ngoài, có tâm với nghề nghiệp…

3. Chương trình học: Khoa xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO từ năm 2016: các kỹ năng được tích hợp, tiên tiến, năng động và phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo có xây dựng với môn học Thực tập Doanh nghiệp để tạo điều kiện sinh trải nghiệm trong môi trường thực tiễn…

4. Chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo:

 • Bậc Cao Đẳng:

– Ngành CNKT Điện – Điện tử: Sau khi học ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, sinh viên có khả năng lập được quy trình thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa, thay thế các thiết bị, dây chuyền công nghệ, công trình điện, trạm điện, thiết bị điện – điện tử… Áp dụng những kiến thức chuyên môn để phân tích, đánh giá và thực hiện các công việc liên quan ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.

– Ngành CNKT Điện tử – Truyền thông: Sau khi học ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông, sinh viên có khả năng lập được lập được quy trình thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa, thay thế các thiết bị, dây chuyền công nghệ, công trình trạm phát, tổng đài… trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp – dân dụng, Điện tử viễn thông.

 • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
 • Ngành Điện công nghiệp & dân dụng: Sau khi học ngành Điện công nghiệp và Dân dụng, sinh viên có khả năng lập được quy trình thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa, thay thế các thiết bị, dây chuyền công nghệ, công trình điện trong dân dụng và công nghiệp.
 • Ngành Điện tử công nghiệp: Sau khi học ngành Điện tử công nghiệp, sinh viên có khả năng lập được quy trình thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa, thay thế các thiết bị điện tử trong dân dụng và công nghiệp.         

    5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

     5.1. Bậc Cao Đẳng:

      5.1.1. Ngành CNKT Điện – Điện tử: Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại bộ phận:

– Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

– Thiết kế, giám sát, thi công các mạng điện chiếu sáng, mạng điện dân dụng, mạng điện công nghiệp, tự động hóa;

– Vận hành, phân phối, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa và thay thế các thiết bị và dây chuyền về Điện – Điện tử;

– Quản lý, sử dụng và phân phối cũng như tư vấn các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa…;

– Tổ chức hoạt động kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực thiết bị điện, điện tử;

5.1.2. Ngành CNKT Điện tử – Truyền thông: Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại bộ phận:

– Tổng đài, đường truyền dẫn mạng viễn thông, trạm thu phát vô tuyến…;

– Thiết kế, giám sát, khai thác và vận hành các hệ thống và thiết bị điện tử – truyền thông;

– Thi công và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện tử – truyền thông;

– Quản lý, sử dụng và phân phối cũng như tư vấn các sản phẩm điện tử, điện tử viễn thông;

– Tổ chức hoạt động kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thiết bị điện tử, điện tử viễn thông;

 5.2. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

 • Ngành Điện công nghiệp & dân dụng:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại bộ phận:

– Thi công các mạng điện chiếu sáng, mạng điện dân dụng, điện công nghiệp, tự động hóa;

– Vận hành, điều khiển và bảo trì các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng;

– Bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện;

– Quản lý và sử dụng các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa…;

– Tư vấn và chăm sóc khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

 • Ngành Điện tử công nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại bộ phận:

 • Doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử;
 • Thiết kế, thi công các mạch điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp và tự động hóa;
 • Vận hành, phân phối các hệ thống điện, điện tử trong công nghiệp;
 • Bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử;
 • Quản lý và sử dụng các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa…;
 • Tư vấn và chăm sóc khách hàng cũng như tổ chức hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử.