Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (Điện tử viễn thông)

 1. Mã ngành: 6510312
 2. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo: Bậc Cao đẳng chính quy, thời gian: 2.5 năm
 3. Mục tiêu đào tạo:
 • Đào tạo người học nắm vững các kiến thức cơ sở ngành để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao hơn như: An toàn điện, mạch điện, đo lường điện…
 • Đào tạo người học có các kỹ thuật cơ bản của lĩnh vực điện tử- viễn thông, có khả năng vận hành bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử, viễn thông, tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông trong công nghiệp và trong đời sống dân dụng.

img_2724

 

18738749_1543354075676391_7629096551922201530_o

 

Sinh viên Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (Điện tử viễn thông) tham gia nghiên cứu khoa học và sản phẩm sau khi nghiệm thu: Đề tài: Mô hình đèn cầu thang thông minh.

      4.  Chương trình đào tạo:Ngoài khối kiến thức đại cương, sinh viên sẽ được giảng dạy các môn học như: 

 •  Vi điều khiển
 • Tổng đài điện tử
 • Thông tin quang
 • Truyền sóng và anten
 • Truyền số liệu
 • Thiết bị viễn thông đầu cuối
 • Thông tin di động
 • Hệ thống viễn thông
 • Thông tin vệ tinh
 • Mạng viễn thông
 • Thực tập điện tử cơ bản…

    5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

 • Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty liên quan đến ngành điện tử – điện tử viễn thông;
 • Tổ trưởng thi công sản xuất trong các công trình lắp đặt điện tử viễn thông;
 • Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất;
 • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị điện tử viễn thông;
 • Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

6. Tìm hiểu thêm về giảng viên của Khoa: Các bạn vui lòng truy cập vào: http://khoaddt.tdc.edu.vn/