Giảng viên – Nhân viên khoa Điện – Điện tử

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trưởng khoa: Ths. Tôn Ngọc Triều

Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Văn Lới

Phó trưởng khoa: Ths. Hoàng Ngọc Tuyến

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tập thể Giảng viên – Nhân viên khoa Điện – Điện tử

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Đào Thị Mỹ Chi Thạc sĩ Giảng viên  daothimychi@tdc.edu.vn
2 Lê Phước Đức Thạc sĩ Giảng viên  lephuocduc@tdc.edu.vn
3 Nguyễn Trường Giang Kỹ sư Giảng viên  nguyentruonggiang@tdc.edu.vn
4 Lại Hoàng  Hải Thạc sĩ Giảng viên  laihoanghai@tdc.edu.vn
5 Phạm Thị Thu Hồng Thạc sĩ Giảng viên  hongpham151287@tdc.edu.vn
6 Phan Quốc Hưng Kỹ sư Giảng viên  hungphanquoc@tdc.edu.vn
7 Võ Hoàng Lan Khuê Thạc sĩ Giảng viên  vohoanglankhue@tdc.edu.vn
8 Phạm Văn Lới Thạc sĩ P. Trưởng khoa  phamvanloi@tdc.edu.vn
9 Nguyễn Phát Lợi Thạc sĩ Trưởng bộ môn  nguyenphatloi@tdc.edu.vn
10 Ngô Xuân Mạnh Thạc sĩ Giảng viên  ngoxuanmanh@tdc.edu.vn
11 Nguyễn Thị Họa Mi Thạc sĩ Giảng viên  nguyenthihoami@tdc.edu.vn
12 Ngô Lâm Ái Ngân Thạc sĩ Giảng viên  aingan4180@tdc.edu.vn
13 Lê Minh Phong Thạc sĩ Giảng viên  phongleminh@tdc.edu.vn
14 Trần Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên  tranthanhtam@tdc.edu.vn
15 Lê Minh Tân Thạc sĩ Giảng viên  leminhtan@tdc.edu.vn
16 Tôn Ngọc Triều Thạc sĩ Trưởng khoa  tonngoctrieu@tdc.edu.vn
17 Lương Chấn Nguyên Vũ Thạc sĩ Giảng viên  luongchannguyenvu@tdc.edu.vn

 

 

 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Đức Chí Thạc sĩ Giảng viên  ndchi@tdc.edu.vn
2 Vương Quang Huy Kỹ sư Giảng viên  vuongquanghuy@tdc.edu.vn
3 Văn Quốc Kiệt Thạc sĩ Giảng viên  vanquockiet@tdc.edu.vn
4 Trần Thị Thu Lý Thạc sĩ Giảng viên  tranthithuly@tdc.edu.vn
5 Nguyễn Thị Phong Thạc sĩ Giảng viên  nguyenthiphong@tdc.edu.vn
6 Đoàn Chánh Tín Thạc sĩ Trưởng bộ môn  doanchanhtin@tdc.edu.vn
7 Trần Quốc Trung Thạc sĩ Giảng viên  quoctrungddt@tdc.edu.vn
8 Huỳnh Văn Tuấn Thạc sĩ Giảng viên  huynhvantuan@tdc.edu.vn
9 Hoàng Ngọc Tuyến Thạc sĩ P. Trưởng khoa  hoangngoctuyen@tdc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Thạc sĩ Giảng viên  nguyenthingochoai@tdc.edu.vn

 


ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Lê Thị Hồng Mai Đại học Thư ký khoa lehongmai@tdc.edu.vn
2 Lê Nguyễn Minh Quân Đại học Quản lý xưởng lenguyenminhquan@tdc.edu.vn