Giảng viên – Nhân viên khoa Điện – Điện tử

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trưởng khoa: Ths. Tôn Ngọc Triều

Trưởng bộ môn Điện công nghiệp: Ths. Phạm Văn Lới

Trưởng bộ môn Điện tử: Ths. Hoàng Ngọc Tuyến

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tập thể Giảng viên – Nhân viên khoa Điện – Điện tử

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Đào Thị Mỹ Chi Thạc sĩ Giảng viên  daothimychi@tdc.edu.vn
2 Lê Phước Đức Thạc sĩ Giảng viên  lephuocduc@tdc.edu.vn
3 Nguyễn Trường Giang Kỹ sư Giảng viên  nguyentruonggiang@tdc.edu.vn
4 Lại Hoàng  Hải Thạc sĩ Giảng viên  laihoanghai@tdc.edu.vn
5 Phạm Thị Thu Hồng Thạc sĩ Giảng viên  hongpham151287@tdc.edu.vn
6 Phan Quốc Hưng Kỹ sư Giảng viên  hungphanquoc@tdc.edu.vn
7 Võ Hoàng Lan Khuê Thạc sĩ Giảng viên  vohoanglankhue@tdc.edu.vn
8 Phạm Văn Lới Thạc sĩ Trưởng bộ môn  phamvanloi@tdc.edu.vn
9 Nguyễn Phát Lợi Thạc sĩ Giảng viên  nguyenphatloi@tdc.edu.vn
10 Ngô Xuân Mạnh Thạc sĩ Giảng viên  ngoxuanmanh@tdc.edu.vn
11 Nguyễn Thị Họa Mi Thạc sĩ Giảng viên  nguyenthihoami@tdc.edu.vn
12 Ngô Lâm Ái Ngân Thạc sĩ Giảng viên  aingan4180@tdc.edu.vn
13 Lê Minh Phong Thạc sĩ Giảng viên  phongleminh@tdc.edu.vn
14 Trần Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên  tranthanhtam@tdc.edu.vn
15 Lê Minh Tân Thạc sĩ Giảng viên  leminhtan@tdc.edu.vn
16 Tôn Ngọc Triều Thạc sĩ Trưởng khoa  tonngoctrieu@tdc.edu.vn
17 Lương Chấn Nguyên Vũ Thạc sĩ Giảng viên  luongchannguyenvu@tdc.edu.vn

 

 

 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Đức Chí Thạc sĩ Giảng viên  ndchi@tdc.edu.vn
2 Vương Quang Huy Kỹ sư Giảng viên  vuongquanghuy@tdc.edu.vn
3 Văn Quốc Kiệt Thạc sĩ Giảng viên  vanquockiet@tdc.edu.vn
4 Trần Thị Thu Lý Thạc sĩ Giảng viên  tranthithuly@tdc.edu.vn
5 Võ Công Phát Thạc sĩ Giảng viên  vocongphat@tdc.edu.vn
6 Nguyễn Thị Phong Thạc sĩ Giảng viên  nguyenthiphong@tdc.edu.vn
7 Đoàn Chánh Tín Thạc sĩ Giảng viên  doanchanhtin@tdc.edu.vn
8 Trần Quốc Trung Thạc sĩ Giảng viên  quoctrungddt@tdc.edu.vn
9 Huỳnh Văn Tuấn Thạc sĩ Giảng viên  huynhvantuan@tdc.edu.vn
10 Hoàng Ngọc Tuyến Thạc sĩ Trưởng bộ môn  hoangngoctuyen@tdc.edu.vn

 

 

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 Đồng Quốc Dương Đại học Thư ký khoa dongquocduong@tdc.edu.vn
2 Lê Thị Hồng Mai Đại học Thư ký khoa lehongmai@tdc.edu.vn
3 Lê Nguyễn Minh Quân Đại học Quản lý xưởng lenguyenminhquan@tdc.edu.vn