Mau brochure A4 2017-2  

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2017 Thông tin tuyển sinh: Bậc Cao Đẳng: Ký hiệu trường Tên ngành học Mã ngành Tuyển sinhnăm 2016 Chỉ tiêu2017 CCO Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử C510301 296 300 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông C510302 28 50 […]

Chương trình “HỌC BỔNG NỮ SINH KỸ THUẬT – HEEAP 2016_ HEEAP Technical Vocational Female Students Scholarship” là chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng tại các trường tại Việt Nam, đồng thời nhằm định hướng việc học tập và lựa chọn ngành […]

Nếu bạn là sinh viên khoa điện, đây là phần mà bạn nên đọc, vì nó sẽ giúp bạn định hướng được công việc bạn sẽ làm trong tương lai ( trừ khi bạn xác định đi trái ngành ). Trong khi học đại học, bạn sẽ được học rất nhiều về nguyên lý hoạt […]