Nhằm hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, việc xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho chương trình đào tạo Trung cấp với lứa tuổi 15-18 tuổi (đã tốt nghiệp lớp 9), IECD và Khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức tham quan […]

Mau brochure A4 2017-2  

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2017 Thông tin tuyển sinh: Bậc Cao Đẳng: Ký hiệu trường Tên ngành học Mã ngành Tuyển sinhnăm 2016 Chỉ tiêu2017 CCO Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử C510301 296 300 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông C510302 28 50 […]

Chương trình “HỌC BỔNG NỮ SINH KỸ THUẬT – HEEAP 2016_ HEEAP Technical Vocational Female Students Scholarship” là chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng tại các trường tại Việt Nam, đồng thời nhằm định hướng việc học tập và lựa chọn ngành […]