THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Điện Công nghiệp – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) – Thời […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung trình độ quốc gia Việt […]

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung trình độ quốc […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Điện tử công nghiệp – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) – […]

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Điện Công nghiệp và Dân dụng – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Trung cấp chính quy / Bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) – Thời […]

Năm học 2023-2024, Khoa Điện – Điện tử tuyển sinh các ngành nghề sau: 1. Điện công nghiệp 2. Điện công nghiệp (hệ chất lượng cao) 3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 5. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp […]

    THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung […]

  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 – Tên ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí – Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Loại hình đào tạo: Chính Quy – Bằng cấp: Danh hiệu Kỹ sư thực hành/ Bậc 5 theo Khung trình độ quốc […]

Sinh viên download thông tin ở link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/273_QD-cong-nhan-Ket-qua-tot-nghiep-trung-cap.pdf http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/274_QD-Cong-nhan-tot-nghiep-trinh-do-trung-cap.pdf http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/275_QD-Cong-nhan-tot-nghiep-trinh-do-cao-dang.pdf http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/276_QD-cong-nhan-tot-nghiep-cao-dang.pdf http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/gui-Khoa-DS-TỐT-NGHIỆP-TCCD-D3-2022.xlsx


[Xem thêm]

Biện Pháp Tiếp Địa Kỹ Thuật Điện 1. Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện Nơi làm việc có cắt điện, vị trí tiếp đất phải thực hiện như sau:   Thử hết điện ngay truớc khi tiếp đất. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng […]


[Xem thêm]

Dự án Hạt giống Hy vọng của IECD tại Việt Nam hướng tới tạo điều kiện cho các lao động trẻ tiếp cận được với các cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành năng lượng và ngành bảo trì ô tô. Hiện Dự án có nhu cầu tuyển 01 Thực tập sinh hỗ trợ […]


[Xem thêm]