Chuyên mục: CNKT ĐIỆN -ĐIỆN TỬ
anh-ctdt

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Áp dụng từ khóa 2017   1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC Số lượng học phần: 39 (42 nếu bao gồm các học phần tự chọn); Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ (bao gồm GDTC và ANQP); Khối lượng các học phần chung/đại cương: 24 […]

Xem tiếp