Chuyên mục: NGHIÊN CỨU
img_2732

Sinh viên Khoa Điện – Điện tử với công tác Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một khâu trong quá trình học tập của sinh viên. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên là phương pháp có hiệu quả nhất trong việc đào tạo những người cán bộ ở trình độ. Nó phát triển tối ưu tư duy sáng tạo, phát triển tính linh […]

Xem tiếp