Chuyên mục: CNKT ĐIỆN TỬ – TRUYỀN THÔNG
IMG_3741

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (Điện tử viễn thông)

Mã ngành: 6510312 Hệ đào tạo, thời gian đào tạo: Bậc Cao đẳng chính quy, thời gian: 2.5 năm Mục tiêu đào tạo: Đào tạo người học nắm vững các kiến thức cơ sở ngành để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao hơn như: An […]

Xem tiếp