Chuyên mục: CNKT ĐIỆN TỬ – TRUYỀN THÔNG
anh-ctdt

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông

Áp dụng từ khóa 2017 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC: Số lượng học phần: 34 (38 nếu bao gồm các học phần tự chọn) Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:85 tín chỉ Khối lượng các học phần chung/đại cương: 24 tín chỉ Khối lượng các học phần […]

Xem tiếp