Chuyên mục: HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN
shutterstock_98331710

Hướng dẫn CVHT đánh giá điểm rèn luyện HSSV

HƯỚNG DẪN CVHT đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trên trang cá nhân: online.tdc.edu.vn Bước 1: Đăng nhập tài khoản online cá nhân Bước 2: Chọn mục “Cố vấn học tập” Bước 3:  Chọn “Điểm rèn luyện”, “Năm học”, “Học kỳ” tương ứng Bước 4:  Chọn “…” ở cột “xem chi tiết” để xem phiếu […]

Xem tiếp