Khoa Điện – Điện tử tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 23/8/2017, Vào lúc 8h30, tại phòng C104, tổ Công đoàn khoa Điện – Điện tử đã tổ chức thành công Hội nghị tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Triều – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cùng 28/30 đoàn viên thuộc Tổ Công đoàn khoa Điện – Điện tử. Thông qua biểu quyết, 100% đoàn viên nhất trí chọn đồng chí Tôn Ngọc Triều – trưởng khoa và đồng chí Lê Thị Hồng Mai – nhân viên, làm chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Mai, tổ trưởng Tổ công đoàn khoa Điện – Điện tử, nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

mô tả

Đồng chí Lê Thị Hồng Mai, Tổ trường Tổ công đoàn báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kì 2013-2017

Thông qua báo cáo cũng là dịp để tập thể đoàn viên khoa Điện – Điện tử nhìn lại ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đánh giá lại tiến độ thực hiện các công việc, từ đó tìm hiểu lý do chưa được để khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ sắp tới. Với trách nhiệm của mình, các đoàn viên Tổ công đoàn đã thảo luận và đóng góp ý kiến thiết thực vào báo cáo tổng kết cùng phương hướng nhiệm vụ mới nhằm xây dựng nghị quyết đại hội để lãnh đạo, tổ chức thực hiện có kết quả tốt.

Thầy Văn Quốc Kiệt đóng góp ý kiến cho Tổ công đoàn Khoa Điện – Điện tử phát triển trong nhiệm kỳ sắp tới

Đồng chí Bùi Ngọc Triều – Ủy viên Ban chấp hàng Công đoàn cơ sở phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Kết thúc, Hội nghị đã bầu ra được Tổ trưởng Tổ công đoàn khoa Điện – Điện tử cho nhiệm kỳ 2017 – 2020 là thầy Nguyễn Phát Lợi,  đề cử hai đồng chí ứng cử vào danh sách Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 là thầy Lê Minh Tân và thầy Nguyễn Phát Lợi.

Tổ trường Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 tặng hoa chúc mừng cho tân Tổ trưởng Công đoàn

Tập thể Tổ công đoàn Khoa Điện – Điện tử chụp ảnh lưu niệm