Khoa Điện – Điện tử nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2017- 2018

Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên là hoạt động thường niên của khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Đây là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên, giúp sinh viên củng cố và phát triển các kiến thức đã học, rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp thuyết trình và bước đầu xây dựng kỹ năng làm việc NCKH độc lập. Ngoài ra hoạt động này cũng giúp sinh viên vững vàng, tự tin hơn trong cuộc sống, chuẩn bị tốt cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017 – 2018

Ngày 22/6/2018, Hội động khoa học của khoa Điện – Điện tử, đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Thiết kế và thi công mô hình hệ thống bơm tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời” do sinh viên Trương Thị Cẩm Vân (CD15DD2) và Chế Văn Vũ (CD15DD3) thực hiện.

Mô hình sử dụng bộ điều khiển lập trình LOGO để điều khiển đóng cắt máy bơm theo thời gian được thiết lập sẵn. Nguồn cung cấp cho máy bơm nước có thể sử dụng từ lưới điện hoặc thông qua bộ Inverter lấy nguồn từ accquy được nạp từ pin năng lượng mặt trời. Mô hình được chạy thử nghiệm và hoạt động ổn định trong khoảng thời gian 4h.

SInh viên Trương Thị Cẩm Vân và Chế Văn Vũ trình bày báo cáo NCKH trước Hội đồng