Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông Phương Nam tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông Phương Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Nhân viên kỹ thuật: Chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp:  Số lượng: 100 người
  2. Nhân viên Thanh tra, Giám sát: Chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp: Số lượng: 10 người