NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (CHLB ĐỨC)

Ngành Điện công nghiệp đào tạo theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức hướng dẫn SV nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện và điều khiển tự động.

SV được trang bị các kiến thức về năng lượng, hệ thống điều khiển; các kỹ năng về lắp đặt thiết bị điện – điện tử, bảo trì sửa chữa và thay thế các thiết bị trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất trong công nghiệp cũng như nhu cầu điện năng trong các tòa nhà.

SV tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam và Giấy chứng nhận nghề với trình độ Bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia của CHLB Đức.

THÔNG TIN CHUNG

– Tên nghề: Điện công nghiệp

– Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

– Chỉ tiêu: 16

– Trình độ đào tạo: Cao đẳng