NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (HWK LEIPZIG)

THÔNG TIN CHUNG

– Tên nghề: Điện công nghiệp

– Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

– Chỉ tiêu: 16

– Trình độ đào tạo: Cao đẳng

– Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: 01 bằng tốt nghiệp cao đẳng do Việt Nam cấp, 01 bằng tốt nghiệp cao đẳng do HWK Leipzig (CHLB Đức) cấp, tương đương với trình độ Bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia Đức