Công ty CP Kỹ thuật UREE Việt Nam tuyển dụng Thực tập viên

Là nơi tập hợp những cá nhân có hoài bão lớn,sáng tạo ,trách nhiệm và đạo đức.
Mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu về lĩnh vực kỹ thuật Cơ Điện( M&E ) nhằm mang lại những giá trị cao nhất, giải pháp phù hợp,ứng dụng các công nghệ nhằm nâng cao các tiêu chuẩn,môi trường sống cho người sử dụng đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở dân dụng cao cấp,nhà máy,văn phòng …
Đề cao các giải pháp tiết kiệm năng lượng,thông minh,thân thiện với môi trường …

 

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/TUYEN-DUNG-THUC-TAP-VIEN.pdf