Lãnh đạo Công ty Schneider Electric đến thăm khoa Điện – Điện tử

IECD Việt Nam vui mừng chào đón lãnh đạo Chiến lược & Đổi mới của Schneider Electric Việt Nam, ông Ifeanyi Odoh cùng các lãnh đạo bộ phận Kinh doanh Dịch vụ, bà Đoàn Thị Hà & ông Nguyễn Thanh Bình; đến thăm trường CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC, trường đối tác của dự án Hạt giống hy vọng thuộc IECD Việt Nam.
Schneider Electric đã và đang cung cấp cho 03 trường dạy nghề đối tác trong dự án những trang thiết bị hiện đại để sinh viên theo học Chuyên ngành Điện có cơ hội thực hành và nâng cao kỹ năng thực hành nghề. Sự hợp tác này, cùng với các mảng hỗ trợ khác của dự án Hạt giống Hy vọng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng có việc làm cho thanh niên tham gia các chương trình đào tạo nghề.
————
IECD Vietnam is proud to welcome Schneider Electric Vietnam’s Strategy & Innovation leader, Ifeanyi Odoh with his colleagues leading the Field Service Business, Doan Thi Ha & Nguyen Thanh Binh; to Thủ Đức College of Technology, a partner school of IECD Vietnam’s Seeds of Hope project.
Schneider Electric has been providing 03 partner vocational schools within the project with state-of-the-art equipment so that students following Electricity Major have better chances to practice and improve their technical skills. The partnership, along with other pillars of intervention by the Seeds of Hope project, aims to improve training quality and employability for young people joining vocational training programs.