Chuyên mục: BIỂU MẪU
79448173_doc-complementairess

Mẫu đơn khiếu nại điểm rèn luyện

Sinh viên xem kết quả rèn luyện tạm thời trên trang cá nhân của HSSV. Nếu có vấn đề không phù hợp, sinh viên gửi thắc mắc khiếu nại về phòng Công tác chính trị HSSV Sinh viên download mẫu đơn tại link sau : http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/3.-MAU-DON-KHIEU-NAI-DIEM-REN-LUYEN.doc  

Xem tiếp
79448173_doc-complementairess

Mẫu đơn xin phép nghỉ học

Sinh viên download mẫu đơn tại link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/ĐƠN-XIN-PHÉP-NGHỈ-HỌC-dc.doc Sinh viên lưu ý, nghỉ học không phép từ 40 tiết trở lên sẽ rơi vào các trường hợp bị kỉ luật, có thể dẫn đến kỉ luật bị buộc thôi học. Nghỉ học quá 20% số tiết của học phần sẽ bị cấm thi học […]

Xem tiếp