Chuyên mục: BIỂU MẪU
mau-cho-sv-277x277

Các biểu mẫu dành cho HSSV – cập nhật 2020

1. Đơn đề nghị miễn học các học phần anh văn http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/1.-ĐƠN-ĐỀ-NGHỊ-MIỄN-HỌC-CÁC-HỌC-PHẦN_AV.doc 2. Đơn đề nghị chuyển điểm các học phần đã học http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/2.-ĐƠN-ĐỀ-NGHỊ-CHUYỂN-ĐIỂM-CÁC-HỌC-PHẦN-ĐÃ-HỌC.doc 3. Đơn đề nghị miễn trừ học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/3.-ĐƠN-ĐỀ-NGHỊ-MIỄN-TRỪ-HỌC-TẬP-MÔN-HỌC-GDQPAN.doc 4. Đơn đăng kí học phần bổ sung http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/4.-ĐƠN-ĐĂNG-KÝ-HỌC-PHẦN-BỔ-SUNG.doc 5. Đơn đăng kí rút bớt […]

Xem tiếp
79448173_doc-complementairess

Mẫu đơn khiếu nại điểm rèn luyện

Sinh viên xem kết quả rèn luyện tạm thời trên trang cá nhân của HSSV. Nếu có vấn đề không phù hợp, sinh viên gửi thắc mắc khiếu nại về phòng Công tác chính trị HSSV Sinh viên download mẫu đơn tại link sau : http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/3.-MAU-DON-KHIEU-NAI-DIEM-REN-LUYEN.doc  

Xem tiếp
79448173_doc-complementairess

Mẫu đơn xin phép nghỉ học

Sinh viên download mẫu đơn tại link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/ĐƠN-XIN-PHÉP-NGHỈ-HỌC-dc.doc Sinh viên lưu ý, nghỉ học không phép từ 40 tiết trở lên sẽ rơi vào các trường hợp bị kỉ luật, có thể dẫn đến kỉ luật bị buộc thôi học. Nghỉ học quá 20% số tiết của học phần sẽ bị cấm thi học […]

Xem tiếp