Chuyên mục: GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
IMG_000277

Giới thiệu Khoa Điện – Điện tử

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức là trường công lập, được phân công đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông; trình độ Trung cấp chuyên nghiệp các ngành: […]

Xem tiếp