Chuyên mục: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
anh-ctdt

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng (2 năm)

Áp dụng từ khóa 2017, Dành cho Học sinh tốt nghiệp THCS 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC Số lượng học phần: 29 ( nếu bao gồm các học phần tự chọn); Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 59 tín chỉ; Khối lượng các học phần chung/đại cương: 16 […]

Xem tiếp
anh-ctdt

Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng (1,5 năm)

Áp dụng từ khóa 2017, Dành cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC: Số lượng học phần: 27 (nếu bao gồm các học phần tự chọn); Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 54 tín chỉ; Khối lượng các học phần chung/đại cương: 11 […]

Xem tiếp