Thông báo v/v HSSV đăng kí trả nợ môn trong học kì II – Năm học 2017-2018