Công ty TNHH MTV TM-DV-KT An Định tuyển dụng Kỹ thuật điện nước công trình.

Công ty TNHH MTV TM – DV – KT có nhu cầu tuyển dụng Kỹ thuật điện nước công trình như sau:

Xem thông tin công ty tại website : http://autodoorvn.com