Khoa Điện – Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên của khoa học của Giảng viên, năm học 2017 – 2018

Ngày 2 và 6 tháng 2 năm 2018, Khoa Điện – Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học dành cho Giảng viên, năm học 2017 – 2018.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của giảng viên khoa Điện – Điện tử, nhằm củng cố và từng bước nâng cao chất lượng cho đội ngũ, phục vụ công tác giảng dạy và hướng dẫn HSSV cùng hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2017 – 2018, khoa Điện – Điện tử có 14 giảng viên đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học với 12 đề tài liên quan đến các lĩnh vực điện – điện tử, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống nhận dạng, năng lượng tái tạo…

Thành viên Hội đồng nghiệm thu ngoài các giảng viên trong Khoa, còn có sự tham gia của các Uỷ viên phản biện đến từ các trường Đại học, Cao đẳng như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Công nghệ thực phẩm, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công Thương.

Chủ nhiệm các đề tài đã lắng nghe nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng tư vấn và trao đổi về các vấn đề liên quan đến đề tài. Các thành viên của Hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như mức độ ứng dụng của đề tài vào thực tiễn. Các đề tài được Hội đồng thông qua và đánh giá Đạt.

Danh mục các đề tài: