Khoa Điện – Điện tử tổ chức thẩm định chương trình đào tạo khoá Tuyển sinh 2018

Ngày 3/2/2018, Khoa Điện – Điện tử tổ chức thẩm định chương trình đào tạo mở mã ngành mới cho khoá Tuyển sinh năm 2018. Trong năm 2018, khoa Điện – Điện tử dự kiến mở thêm hai ngành đào tạo trình độ Cao đẳng: Ngành Điện công nghiệp và ngành Điện tử công nghiệp. Thành viên Hội đồng thẩm định là các cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức thức thực tiễn hiện đang công tác trong và ngoài Nhà trường.

Các thành viện của Hội đồng thẩm định ngành Điện tử công nghiệp

Chương trình đào tạo cho 2 mã ngành dự kiến tuyển sinh trong năm 2018 được xây dựng bám sát Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do các Bộ ban hành. Thời gian đào tạo cho mỗi ngành học là 2.5 năm, với thời lượng thực hành chiếm 60-70%, đảm bảo mục tiêu ngành nghề, giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để đáp ứng với môi trường làm việc tại doanh nghiệp.