THÔNG BÁO HỘI THI TÌM HIỂU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, NĂM 2019

Nhằm tuyên truyền ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong học sinh, sinh viên thuộc Khoa Điện – Điện tử; giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu về các nguồn năng lượng phục vụ cuộc sống và có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường; Qua đó, thể hiện được ý tưởng sáng tạo, so tài qua những nội dung có liên quan đến tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới.
Khoa Điện – Điện tử phối hợp cùng Đoàn Trường tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng” như sau: