Thông báo gia hạn thời gian đóng tiền Học phí HK02 NH 2019-2020 ( Lần 2)