Kế hoạch Tuyển sinh, đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020, Liên kết với trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo kế hoạch Tuyển sinh, đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020, Liên kết với trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM như sau:

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/12.pdf