Thông báo: HSSV đăng ký trả nợ các học phần trong HKII 2020-2021 trình độ CĐ và TCCN

Căn cứ tiến độ năm học 2020-2021 ban hành kèm theo quyết định số 94/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 02/07/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Nay Khoa Điện – Điện tử thông báo đến HSSV đăng ký trả nợ các học phần chưa đạt trong HKII NH 2020-2021 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Tất cả HSSV bậc CĐ, TC từ khóa 19 trở về trước còn thời gian học tập tại trường và chưa hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo nhưng không đăng ký học phần online được.

Tất cả HSSV trình độ Cao đẳng tuyển sinh vì từ năm 2016 trở về trước còn nợ môn chưa tốt nghiệp theo thông báo số 20/TB-CNTĐ-ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021.

  1. Về thời gian đăng ký học trả nợ học phần:

HSSV đăng ký học trả nợ học phần từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/03/2021 tại Văn phòng Khoa (đăng ký theo mẫu).

  1. Thời gian học trả nợ học phần: Bắt đầu từ ngày 15/03/2021 đối với tất cả các khóa
  2. Các lưu ý khác:

– HSSV xem và cập nhật lịch học trên trang online.tdc.edu.vn.

– Để thuận tiện cho công tác sắp xếp lớp học phần, đăng ký và đặc biệt là kịp tiến độ, HSSV vui lòng đăng ký đúng thời gian quy định nêu trên. Mọi trường hợp đăng ký trễ sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Tôn Ngọc Triều