Hướng dẫn cách reset mật khẩu tài khoản mail TDC

inh viên dùng tài khoản email trường cung cấp để vào học, nếu sinh viên gặp trục trặc trong việc đăng nhập, vui lòng vào link sau để báo cho bộ phận kỹ thuật qua đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv28y-rbffdGGTzItkBJaj-5sLq6oMbPur8vZ87d90qrvL0w/viewform?fbclid=IwAR2CCBKbRj8wvOEQljpQzx7Gs1NS4UXRBWi8FYsJRej05i8JwgThcQNLSG8

 

Hoặc liên hệ Anh Thật: 0933872831