Đăng ký Thực tập doanh nghiệp

Lưu ý: Việc đăng ký thực tập doanh nghiệp chỉ áp dụng cho khóa tuyển sinh 2019 trở về trước.

Sinh viên khóa 2020 và 2021 vui lòng không đăng ký

Thời gian thực tập từ ngày 2/5/2022 đến ngày 28/5/2022 (Tuần 11 đến tuần 14)

Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần

Sinh viên sử dụng mail do Nhà trường cấp để đăng ký

Sinh viên lựa chọn GVHD và click vào link tương ứng. Hoàn tất các thông tin trong biểu mẫu

Sinh viên lựa chọn đúng ngành để đăng ký

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: TỪ NGÀY 8/3/2022 ĐẾN NGÀY 12/3/2022

 

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 1. Cô ĐÀO THỊ MỸ CHI

https://forms.gle/BKRU47ZHdxUoot5D7

 1. Thầy NGUYỄN PHÁT LỢI

https://forms.gle/WozC334NH1FkLuUk9

 1. Thầy PHẠM VĂN LỚI

https://forms.gle/V7t6tefG9TJNNCbT8

 1. Thầy LƯƠNG CHẤN NGUYÊN VŨ

https://forms.gle/CDLJyQjWfHqmhNSu5

 1. Thầy LÊ MINH TÂN

https://forms.gle/pGj3uJrQcRkei1en6

 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 1. Thầy TÔN NGỌC TRIỀU

https://forms.gle/eDCxe8pasRcqasXDA

 1. Thầy LẠI HOÀNG HẢI

https://forms.gle/BJyU8uzt2wFee7Ci6

 1. Thầy NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

https://forms.gle/3qhj6P733ZbVxsRD6

 1. Thầy LÊ PHƯỚC ĐỨC

https://forms.gle/wSzwhGqFCZvtagnT7

 1. Thầy LÊ MINH PHONG

https://forms.gle/2MNVL2Gw6AEd74ys7

 1. Thầy NGÔ XUÂN MẠNH

https://forms.gle/6p2XpCZ3b3kkcrKy5