TB về việc hỗ trợ việc làm cho HSSV ngành Điện – Điện tử

THÔNG BÁO

Về việc: Hỗ trợ việc làm cho HSSV ngành Điện và Điện tử

Nhằm hỗ trợ việc làm cho HSSV Khoa Điện – Điện tử sau khi tốt nghiệp. Nay Khoa Điện – Điện tử thông báo đến toàn thể HSSV Khoa có nhu cầu việc làm liên hệ đăng ký trực tiếp tại Khoa.

  • Điều kiện: HSSV đã tốt nghiệp bậc TCCN, Cao Đẳng và chưa có việc làm
  • Thời gian liên hệ đăng ký hỗ trợ việc làm: Từ 7g30 đến 17g00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7: 7g00 – 11g30).
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện (lầu 1 Khu B_Phòng B109)