Thông báo V/V nộp hồ sơ miễn, giảm học phí Học kì 1, NH 2017-2018

Căn cứ theo Thông báo số 134/TB-CNTĐ-SV:

I. Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

  1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí theo mẫu
  2. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực)
  3. Bản sao hộ khẩu thường trú (có chứng thực)
  4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực)
  5. Biên lai thu học phí học kì 1 năm học 2017-2018 (bản chính)

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16h ngày thứ sáu, 17/11/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng CTCT HSSV – A002

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét miễn giảm học phí : http://online.tdc.edu.vn/img/file/P_CTSV%20NH%202017-2018/1_%20TB%20DS%20DU%20DK%20XET%20HBKKHT%20HK1%20NH%2016-17%2003_11_2017.rar

Hồ sơ xét miễn giảm học phí:  http://online.tdc.edu.vn/img/file/P_CTSV%20NH%202017-2018/TB-HD%20MGHP%20HK1%2017-18.rar