Thông báo v/v tổ chức Hội thi nhiếp ảnh với chủ đề Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – luôn đổi mới để phát triển lần 1 năm 2017

 

Tiến độ thực hiện:

  • 7/11 – 30/11/2017: Tác giả nộp tác phẩm dự thi
  • 30/11 – 2/12/2017: Họp ban giám khảo; Sơ tuyển tác phẩm dự thi; Chọn tác phẩm triển lãm
  • 4/12 – 30/12/2017: Tổ chức triển lãm
  • 4/12 – 13/12/2017: Tiến hành bình chọn
  • 14/12 – 16/12/2017: Chấm giải, tổng hợp
  • 18/12/2017: Công bố, trao giải

 

Thông tin, thể lệ cuộc thi xem ở link: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/TB-TO-CHUC-HOI-THI-NHIEP-ANH-THANG-11-2017-DANG-EOFFICE.pdf

Mẫu phiếu thông tin tác giả download tại đây: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/MAU-PHIEU-THONG-TIN-TAC-GIA-HOI-THI-NHIEP-ANH-THANG-11-2017.doc