TB V/v tham dự tập huấn chuyên ngành CNKT Điện tử – Truyền thông

THÔNG BÁO

V/v tham dự tập huấn chuyên ngành CNKT Điện tử – Truyền thông

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 09/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2016 của Khoa Điện – Điện tử về việc tổ chức buổi tập huấn chuyên ngành Viễn thông. Nay Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên ngành CNKT Điện tử – Truyền thông 2 lớp CD14DT1; CD14DT2 như sau:

  • Thời gian: 8h00phút, Thứ 7, ngày 25/02/2017.
  • Địa điểm: Phòng B302

–   Thành phần tham dự: Toàn thể sinh viên 2 lớp CD14DT1; CD14DT2 (bắt buộc) và các sinh viên khóa khác (nếu có nhu cầu).

–  Buổi tập huấn có rất nhiều nội dung cần thiết phổ biến tới SV chuẩn bị cho đợt  thực tập doanh nghiệp. Đó là cơ sở để các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Điện tử; Viễn thông nhìn nhận và đánh giá sinh viên đồng thời mở ra cơ hội việc làm cho các sinh viên trong thời gian tới.

–  Lưu ý:

     + Bắt buộc sinh viên tham dự đầy đủ, đúng giờ (Có điểm danh). Đây là cơ sở để CVHT và Khoa đánh giá điểm rèn luyện cho SV trong HKII, năm học 2016-2017.