Danh sách sinh viên khoa Điện – Điện tử được công nhận đạt danh hiệu thi đua Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Ngày 10/8/2017,  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã ký quyết định số 97/QĐ-CNTĐ-SV về việc công nhận HSSV bậc cao đẳng đạt danh hiệu thi đua Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017.

Theo danh sách đính kèm, khoa Điện – Điện tử có tổng cộng 53 sinh viên bậc Cao đẳng được công nhận đạt danh hiệu thi đua trong đợt này, cụ thể như sau:

– Đạt loại Xuất sắc: 04 sinh viên

– Đạt loại Giỏi: 20 sinh viên

– Đạt loại Khá: 29 sinh viên