Chuyên mục: HỌC BỔNG
intel_logo1

Chương trình học bổng Tiếng Anh Intel 2017

  Căn cứ Thông báo của Công ty Intel về việc “ Intel nhờ hỗ trợ thực hiện chương trình học bổng tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017”. Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp thông báo đến các Khoa và các […]

Xem tiếp
heeap-logo_0

Chương trình học bổng Nữ sinh kỹ thuật HEEAP 2017

Chương trình Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP 2017 là chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho các NỮ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng, trung cấp tại các trường tại Việt Nam. Chương trình học bổng là một cấu phần của dự án “Chương trình Hợp tác Giáo Dục Đại […]

Xem tiếp