Chương trình học bổng Nữ sinh kỹ thuật HEEAP 2017

Chương trình Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP 2017 là chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho các NỮ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng, trung cấp tại các trường tại Việt Nam.

Chương trình học bổng là một cấu phần của dự án “Chương trình Hợp tác Giáo Dục Đại Học Ngành Kỹ Thuật – Higher Engineering Education Alliance Program – HEEAP” do Intel, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ – USAID, Đại Học Bang Arizona Hoa kỳ, Tập đoàn Siemens, Danaher, Cadence, National Instrument, Pearson đồng tài trợ.

Học bổng là tiền mặt trị giá 6.500.000VND (sáu triệu năm trăm nghìn đồng) cho một sinh viên/ 1 năm. Sinh viên đã nhận học bổng có thể tiếp tục nộp đơn xin học bổng này trong các năm tiếp theo nếu đạt yêu cầu của chương trình.

Điều kiện tham gia học bổng

  • Là sinh viên nữ Việt Nam
  • Có kết quả học tập tốt (đối với sinh viên năm hai và năm ba). Sinh viên năm đầu phải có điểm đầu vào cao
  • Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt đông xã hội và cộng đồng
  • Chưa phải là nhân viên chính thức của Intel hoặc của một tổ chức nào khác
  • Các sinh viên có khó khăn về tài chính sẽ được ưu tiên (Có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nhà trường)

Sinh viên download toàn văn thông báo và biểu mẫu tại link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/2.-HOC-BONG-HEEAP-2017.zip