Chương trình học bổng Tiếng Anh Intel 2017

 

Căn cứ Thông báo của Công ty Intel về việc “ Intel nhờ hỗ trợ thực hiện chương trình học bổng tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017”.

Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp thông báo đến các Khoa và các đơn vị liên quan được biết và cùng phối hợp thực hiện các nội dung sau:

 1. Nội dung học bổng, đối tượng nhận học bổng:
  • Nội dung: 15 suất học bổng tiếng Anh, trị giá khoảng 10.000.000 VNĐ/1 suất/1 HSSV.
  • Đối tượng: Là sinh viên năm cuối hệ Cao đẳng thuộc Khoa Cơ khí Ô tô, Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Khoa Điện – Điện tử và Khoa Công nghệ tự động.
  • Điều kiện Học Sinh – Sinh viên tham gia chương trình học bổng:
   • Có kết quả học tập khá tốt.
   • Có nguyện vọng nâng cao kỹ năng tiếng Anh và cam kết tham gia học đầy đủ, hoàn tất các nội dung khóa học tiếng Anh tại trường cũng như thời gian tự học.
   • Chưa phải là nhân viên chính thức của Intel hoặc của một tổ chức nào khác. Có nguyện vọng trở thành nhân viên của công ty Intel.
 1. Khoa thực hiện các công việc sau:
  • Thông tin chương trình học bổng đến tất cả Học sinh sinh viên thuộc Khoa.
  • Hướng dẫn HSSV chuẩn bị hồ sơ học bổng (theo danh sách đính kèm).
  • Chọn lọc và lập danh sách HSSV được đề cử nhận học bổng (danh sách lập theo mẫu đính kèm).
  • Tổng hợp hồ sơ của HSSV cùng danh sách được đề cử nhận học bổng gửi về Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp cho cô Hoàng Yến (ĐT: 0907.201.910) trước 16h – ngày 06/10/2016.
  • Khoa lấy các file mẫu liên quan theo đường dẫn: Web chung/Phòng khoa gửi/HỌC BỔNG TIẾNG ANH 2017.

Để chương trình học bổng tiếng Anh do Công ty Intel tài trợ được diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất, kính đề nghị Khoa thực hiện theo đúng nội dung thông báo này./.

Trân trọng!

 

Sinh Viên download toàn văn thông báo và biểu mẫu tại link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/3.-HOC-BONG-TIENG-ANH-INTEL.zip