Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV đợt tháng 8/2017

 

 

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/DANH-SÁCH-SINH-VIÊN-TỐT-NGHIỆP-D2-2017-CD-CHINH-THUC-1.pdf

Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/DANH-SÁCH-SINH-VIÊN-TỐT-NGHIỆP-D2-2017-TC-CHINH-THUC-1.pdf